DOGC 8762

DECRET 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica.

DOGC 8762

RESOLUCIÓ EDU/2868/2022, de 23 de setembre, per la qual s’estableix el currículum del curs d’especialització de Forneria i Brioxeria Artesanal.

DOGC 8762

RESOLUCIÓ EDU/2869/2022, de 23 de setembre, per la qual s’estableix el currículum del curs d’especialització de Desenvolupament de Videojocs i Realitat Virtual.

DOGC 8762

RESOLUCIÓ EDU/2871/2022, de 23 de setembre, per la qual s’estableix el currículum del curs d’especialització en Intel·ligència Artificial i Big Data.

DOGC 8762

RESOLUCIÓ EDU/2847/2022, de 19 de setembre, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Cardenal Vidal i Barraquer, de Cambrils.

DOGC 8761

ORDRE EDU/216/2022, de 20 de setembre, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de Comercialització de Productes Alimentaris.

DOGC 8761

RESOLUCIÓ EDU/2841/2022, de 20 de setembre, per la qual s’estableix el currículum del curs d’especialització de Modelatge de la Informació de la Construcció (BIM).

DOGC 8761

RESOLUCIÓ EDU/2842/2022, de 20 de setembre, per la qual s’estableix el currículum del curs d’especialització de Cultius Cel·lulars.

DOGC 8761

RESOLUCIÓ EDU/2843/2022, de 20 de setembre, per la qual s’estableix el currículum del curs d’especialització de Manteniment de Vehicles Híbrids i Elèctrics.

DOGC 8755

RESOLUCIÓ EDU/2725/2022, de 9 de setembre, de modificació dels concerts educatius dels centres privats concertats Sant Josep i Cintra, ambdós de Barcelona.

DOGC 8755

RESOLUCIÓ EDU/2731/2022, de 5 de setembre, per la qual s’autoritza el canvi de titular del centre educatiu privat Sagrats Cors, de Centelles.

DOGC 8755

RESOLUCIÓ EDU/2734/2022, de 7 de setembre, per la qual s’autoritza el canvi de titular i de denominació específica del centre d’educació infantil privat Els Petits Gegants, de Sabadell.

BOE 224

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan los I Premios Nacionales a Experiencias Inspiradoras para el Aprendizaje 2022.