DOGC 8682

RESOLUCIÓ EDU/1652/2022, de 24 de maig, per la qual es modifica l’annex de la Resolució EDU/961/2022, de 30 de març, per la qual es resol la convocatòria de centres educatius seleccionats per formar part del Programa de certificació dels coneixements de llengües estrangeres a partir del curs 2022-2023.