DOGC 8685

RESOLUCIÓ EDU/1705/2022, d’1 de juny, per la qual s’acorda ajornar les eleccions per a la renovació dels membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics i es prorroga el mandat dels membres objecte de renovació.