DOGC 8688

ORDRE EDU/139/2022, de 8 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per finançar el servei de monitors de lleure als centres privats concertats, durant el mes de setembre del curs 2022-2023.