DOGC 8691

RESOLUCIÓ per la qual s’autoritza el pagament d’unes incidències dels ajuts de menjador per al curs 2021-2022 (ref. BDNS 567580).

DOGC 8691

RESOLUCIÓ per la qual es resolen els recursos de reposició interposats contra l’adjudicació dels ajuts individuals de menjador del primer període obert per al curs 2021-2022 (ref. BDNS 567580).

DOGC 8691

RESOLUCIÓ per la qual s’autoritza el pagament dels ajuts individuals de menjador per a l’alumnat provinent d’un altre Consell Comarcal amb un ajut menjador per al curs escolar 2021-2022 (ref. BDNS 567580).