DOGC 8706

RESOLUCIÓ per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, pel qual s’aprova la resolució relativa a les mesures de desplegament del Pla de Xoc Contra la Segregació i per a la Inclusió i la Igualtat d’Oportunitats i Èxit Educatiu per al curs 2022-2023.