DOGC 8740

ORDRE EDU/191/2022, de 26 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys a les llars d’infants de titularitat privada, per al curs 2022-2023.

DOGC 8740

RESOLUCIÓ EDU/2468/2022, de 20 de juliol, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys a determinades llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social, per al curs 2021-2022 (ref. BDNS 614885).

DOGC 8740

RESOLUCIÓ EDU/2469/2022, de 20 de juliol, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social, per al curs 2021-2022 (ref. BDNS 614885).

DOGC 8740

RESOLUCIÓ EDU/2470/2022, de 18 de juliol, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per finançar el servei de monitors de lleure als centres privats concertats, durant el mes de setembre del curs 2022-2023 (ref. BDNS 641644).