DOGC 8746

RESOLUCIÓ EDU/2632/2022, de 22 d’agost, per la qual es modifica l’annex 1 de l’Ordre EDU/193/2021, de 13 d’octubre, per la qual s’organitzen els ensenyaments de formació professional inicial en la modalitat d’educació no presencial.