DOGC 8747

RESOLUCIÓ EDU/2636/2022, de 31 d’agost, per la qual es fa pública la relació d’alumnes premiats en la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2021-2022.

DOGC 8747

RESOLUCIÓ EDU/2637/2022, de 31 d’agost, per la qual es resol el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d’Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2021-2022 (ref. BDNS 627130).

DOGC 8747

RESOLUCIÓ EDU/2638/2022, de 31 d’agost, per la qual es resol el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional determinats centres privats que presten el Servei d’Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2021-2022 (ref. BDNS 627130).