DOGC 8749

RESOLUCIÓ EDU/2652/2022, d’1 de setembre, per la qual es dona publicitat al Conveni per a l’encàrrec de gestió entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, per a la promoció i millora de la relació amb les empreses i la gestió de les pràctiques professionals de les accions formatives de formació professional per a l’any 2022.

DOGC 8749

RESOLUCIÓ EDU/2653/2022, de 31 d’agost, per la qual es dona publicitat al Conveni interadministratiu entre l’Administració General de l’Estat, mitjançant el Ministeri d’Educació i Formació Professional i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i el Departament de Recerca i Universitats, per a la gestió de les beques i ajuts a l’estudi corresponents als cursos acadèmics 2021-2022 i 2022-2023.

DOGC 8749

RESOLUCIÓ EDU/2655/2022, d’1 d’agost, per la qual es dona publicitat dels centres educatius que, en el curs acadèmic 2021-2022, han dut a terme formació en alternança simple o dual, en els ensenyaments de formació professional inicial.