DOGC 8750

RESOLUCIÓ EDU/2669/2022, de 31 d’agost, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions destinades al finançament d’activitats de federacions i confederacions d’associacions de mares i pares o de famílies d’alumnat de centres educatius no universitaris, realitzades durant l’any 2021 (ref. BDNS 647053).

DOGC 8750

ACORD 82/2022, de 27 de juliol, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, pel qual s’obre la convocatòria dels XX Premis eduCAC (ref. BDNS 647052).