DOGC 8753

ORDRE EDU/207/2022, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d’educació especial, per al curs 2022-2023.

DOGC 8753

RESOLUCIÓ EDU/2747/2022, de 9 de setembre, de convocatòria per a la provisió, amb caràcter excepcional, del càrrec de cap d’inspecció de planificació i coordinació a la Inspecció d’Educació del Departament d’Educació.