DOGC 8754

RESOLUCIÓ EDU/2761/2022, de 12 de setembre, per la qual es modifica per segona vegada l’annex de la Resolució EDU/2894/2020, de 10 de novembre, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits o mòduls professionals en els ensenyaments professionals a distància.